Rubicon Jeugdzorg start met blended zorg via Karify

logo rubicon jeugdzorg

Rubicon, de jeugdzorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg, start dit najaar met blended zorg via Karify. We spreken Joost Welten, projectleider Blended care bij Rubicon Jeugdzorg over hun keuze voor online zorgverlening:

Rubicon heeft zich uitgebreid voorbereid op werken met Blended Care. Daarbij zijn de behoeftes van jongeren, opvoeders en medewerkers in kaart gebracht. Karify bleek het beste te voorzien in die behoeftes.”

Blended zorg

Welten: “We zijn nu bezig met het ontwikkelen van de inhoud van onze Karify-omgeving. Dit doen we met behulp van de inhoud die vanuit Karify en Bijzonder Jeugdwerk beschikbaar is gesteld en inhoud die we in het voortraject met Bijzonder Jeugdwerk en Trias ontwikkeld hebben.”

De Karify behandelmodules waarvan Rubicon gebruik gaat maken, betreffen enkele modules voor kinderen, jeugd en opvoeders, die aangepast worden op de specifieke behandelvisie van Rubicon Jeugdzorg.

Meer regie & altijd en overal toegang

Welten: “Met de toevoeging van blended care willen we onze jongeren meer regie geven over hun traject. Ze kunnen dan 24 uur per dag, 7 dagen per week inloggen en contact zoeken met hun begeleider of opdrachten maken in de site. De hulpverlener kan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week inloggen. De jongere en hulpverlener doen dit wanneer het hen uitkomt. Beide hoeven dus niet te wachten tot er een face to face afspraak staat.”

Zorginhoudelijk proces verbeteren

“Het inhoudelijk proces kan versneld worden doordat er meer contact kan plaatsvinden dan voorheen. Tussen de face to face contacten door wordt werk verzet met behulp van Karify. Trajecten kunnen hierdoor efficiënter verlopen en korter worden. We geloven erin dat blended care een waardevolle toevoeging is en op korte termijn niet meer weg te denken is uit onze hulpverlening!”

Koppeling ECD

Rubicon gaat in een later stadium gebruik maken van een koppeling met het elektronisch cliëntendossier Care4 van ECD-leverancier Nedercare. De connectie krijgt de vorm van een single-sign on via SAML. Dit houdt in dat gebruikers maar 1 keer hoeven in te loggen en daarna automatisch ingelogd zijn bij beide applicaties.