Zorgprogramma Stemmingsstoornissen Vincent van Gogh gestart met Karify

Logo Vincent van Gogh ggz

GGZ-instelling Vincent van Gogh is twee blended zorgpaden gestart via het Karify ehealth platform. In de pilot binnen het zorgprogramma Stemmingsstoornissen, combineren cliënten een face-to-face groepsbehandeling met een basisprogramma stemming of een module cognitieve gedragstherapie.

Twee groepsmodules

In de behandelingen worden face-to-face groepssessies telkens afgewisseld met individuele online opdrachten. Het basisprogramma Stemming bestaat uit een korte module van 5 online en face-to-face sessies, de groep met de module cognitieve gedragstherapie volgt een uitgebreidere groepsbehandeling die wordt afgewisseld met een online module.

Leerproces met duidelijke doelen

Uit de pilot wil Vincent van Gogh leren hoe het ehealth structureel een goede plek in het zorgprogramma stemmingsstoornissen kan geven. Doelen daarbij zijn:

– De therapie intensiveert en wordt veelzijdiger door de digitale behandeling, waardoor de cliënt en de behandelaar de therapie positiever beleven.
– De cliënt krijgt een grotere regie over de behandeling.
– De digitale behandeling leidt tot een beter resultaat van de behandeling.

Mastermind

Als vervolg op de pilot starten Vincent van Gogh en Karify binnenkort met het ontwikkelen van een blended variant van Mastermind, een groepsmodule binnen het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie.