Blended behandelen: denken in oplossingen

In de media heeft de GGZ het momenteel zwaar te verduren. Lange wachtlijsten, personeelstekort en een te hoge werk-regeldruk:  dat zijn de onderwerpen die momenteel de boventoon voeren. De Gebruikersvereniging Karify (GVK) gelooft dat het anders kan: blended behandelen, ofwel het combineren van online en face to face contact, biedt veel oplossingen voor de huidige problematiek in de GGZ. 

Tijdens de landelijke eHealth week kwam de GVK bijeen om aandacht te besteden aan blended behandelen. Het streven is om behandelaren zo goed mogelijk te faciliteren om online te werken, blended behandelen naar een hoger plan te tillen en snel stappen vooruit te zetten. 

Samen sterk

De GVK slaat de handen ineen om onder andere te werken aan de problematiek rondom lange wachtlijsten, de hoge regeldruk en personeelstekorten. Tijdens GVK bijeenkomsten werken de verschillende deelnemende organisaties samen om middels het gebruik van Karify behandelaren zo goed mogelijk te faciliteren in het online behandelen. 

Inmiddels zijn zes werkgroepen opgericht die Karify inzetten om behandelaren zo goed mogelijk te faciliteren in het online werken. De werkgroepen richten zich op de volgende onderwerpen:

  • De werkgroep Content ontwikkelt nieuwe online modules gebaseerd op de expertise van GGZ instellingen en de ervaringen van cliënten.. 
  • De werkgroep ICT-koppelingen zorgt ervoor dat cliënten in hun portaal beschikken over de juiste informatie. 
  • Aan de werkgroep Roadmap de taak om de juiste prioriteiten te stellen, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen. 
  • Dat blended werken veel waarde toevoegt is voor de werkgroep Implementatie duidelijk. Deze werkgroep bekijkt hoe zij Karify nog effectiever kunnen inzetten en een biijdrage kunnen leveren aan de cultuurverandering waar blended werken om vraagt. 
  • Bij de werkgroep Juridisch staat veiligheid voorop. Zij zorgen ervoor dat informatie op een veilige manier wordt uitgewisseld en dat de cliënt goed geïnformeerd wordt. Ook anticiperen zij op nieuwe wet- en regelgeving. 
  • De werkgroep Nieuwe Producten en Diensten brengt in kaart welke nieuwe producten zullen zorgen voor vooruitgang. Zij brengen focus aan op de innovaties zoals chatbots, Artificial Intelligence en Virtual Reality

Tot slot: de Gebruikersvereniging Karify

De GVK brengt projectleiders, behandelaren en cliënten van Karify in contact met elkaar en organiseert bijeenkomsten waarin kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Dit stelt Karify in staat om zorgprofessionals en cliënten te voorzien van de tools waarmee zij kunnen en willen werken.