Cliënt achter het stuur bij GGz Breburg

angst stemming ggz breburg

Het innovatieve behandelcentrum voor Angst- en Stemmingsstoornissen van de Zorggroep Volwassenen van GGZ Breburg kiest in haar nieuwe eHealth traject volmondig voor zelfregie voor de cliënt. Waar het centrum voorheen haar eHealth modules baseerde op het zorgpad, kiest het nu voor 7 modules met daarin opdrachten die aansluiten bij de behoeftes van de cliënt.

Niet de diagnose, maar de behoefte centraal

Voor alle cliënten worden na de intakefase alle behandelmodules klaargezet. De cliënt bepaalt vervolgens samen met zijn behandelaar aan welke aspecten hij gaat werken. Doordat de hele module meteen toegankelijk is, kan hij zich ook alvast oriënteren op de mogelijke vervolgstappen in het proces. Het uitgangspunt van het eHealth aanbod is dus niet de diagnose, maar de vraag: Waar heeft de cliënt op dit moment behoefte aan? 

Cliënten kiezen zelf uit allerlei opdrachten die aansluiten bij de behoeftes die zij op dat moment ervaren. Zij kunnen kiezen voor opdrachten waarmee zij hun klachten in kaart brengen, opdrachten gericht op klachtenreductie, opdrachten om de achtergrond van hun klachten te ontdekken, en opdrachten gericht op stabilisatie en het uitbouwen van gezond gedrag. De cliënt volgt hierin zijn eigen route, met begeleiding van zijn behandelaar.

Een mooi voorbeeld van shared decision making!