Stichting OOK streeft met Karify naar optimale ondersteuning bij kanker

logo stichting OOK

De kwaliteit van leven bij mensen met kanker kan aanzienlijk vergroot worden vindt Stichting OOK. De organisatie wil mensen met kanker en hun naasten op het juiste moment, de juiste ondersteuning bieden. Dit doet de stichting als verbindende schakel tussen zorgverleners, specialisten, patiënten en naasten. Dit jaar is Stichting OOK een pilot gestart waarbij een selectie van de patiënten online in contact kant komen met de diensten van Stichting OOK via hun Karify-omgeving.

We spreken over Stichting OOK en de rol van eHealth met manager implementatie Rik van Bemmel en directeur Bart Diederen.

Foto Bart van Diederen Rik van Bemmel Stichting OOK

Rik van Bemmel & Bart Diederen

Over Stichting OOK

“Wij constateerden dat het aanbod van informatie en ondersteuning voor mensen met kanker enorm versnipperd is.”, vertelt Stichting OOK’s implementatiemanager Rik van Bemmel. “Wij willen dat aanbod toegankelijk en overzichtelijk maken door een structurele oplossing te bieden voor de niet-medische kant van kanker.” Dit doet de stichting op drie manieren:

OOK Consult: Gesprekken met consulenten

“We bieden patiënten vanaf de diagnose drie gesprekken aan met een oncologisch zorgverlener van het ziekenhuis: een na de diagnose, een voor de behandeling en een na de behandeling. Tijdens die gesprekken brengt deze consulent samen met patiënten in kaart waar hun behoefte ligt en hoe Stichting OOK kan helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

De consulent biedt begeleiding om eventuele problemen helder te krijgen, informeert de patiënt over waar informatie te vinden is en heeft als uitgangspunt om ook online zelfhulp aan te bieden. Dit concept hebben we nu bij  een aantal ziekenhuizen geïmplementeerd met steun van Achmea. Ons doel is om ons verbindingsconcept landelijk uit te rollen.”

OOK Punt: Steunpunten

“Naast de ondersteuningsconsulenten in de ziekenhuizen zetten we ook fysieke steunpunten op in de nabijheid van ziekenhuizen voor patiënten en hun naasten. Daar kunnen zij terecht voor informatie, ondersteuning en een warm gesprek. We proberen de wereld van het ziekenhuis aan de buitenwereld te koppelen, door informele zorg in de nabijheid van het ziekenhuis aan te bieden.”

OOK Online: Online zorg

“Sinds dit jaar kunnen patiënten ook online in contact komen met consulenten via Karify. In het eHealth platform bieden we patiënten toegang tot juiste informatie, geven we communicatiemogelijkheden en bouwen patiënten hun persoonlijke dossier op.“

OOK Online

Stichting OOK biedt mensen met kanker dus een aantal vormen van online ondersteuning aan, onder andere de OOK-wijzer en de module OOK-contact. De intensiteit van de online ondersteuning verschilt met de zelfstandigheid van de patiënt. In sommige situaties wordt gekozen voor gesprekken zonder online component, soms voor een mengvorm van online en face to face contact en soms voor een zelfstandige online vorm. We praten verder over de online diensten van de stichting.

OOK Wijzer

“De OOK Wijzer is een online tool die mensen met kanker helpt om hun hulpbehoefte te verhelderen en passende ondersteuning te vinden. Men kan input geven over verschillende aandachtsgebieden waarop zij eventuele gevolgen van kanker ondervinden. De Wijzer geeft hen op basis van deze input advies over welke zorgverleners en ondersteuners kunnen helpen bij de door hem of haar aangedragen probleemgebieden.”

Online voorbereiding op gesprekken

“De patiënt kan gebruik maken van de module ‘Over OOK-contact’ om zich voor te bereiden op de drie eerdergenoemde consulentgesprekken. Daarin kunnen zij informatie over hun levensgebieden kwijt.”

Online zelfhulp modules

“Patiënten beschikken in de Karify-omgeving van Stichting OOK over diverse modules die hen bij specifieke probleemgebieden kunnen helpen:

 

Daarnaast kunnen patiënten in contact komen met de stichting door gebruik te maken van de berichtenfunctie en de geïntegreerde videobelfunctie in Karify.

In de online bibliotheek vinden de patiënten informatie over de aandachtsgebieden zij terugvinden in de OOK Wijzer en krijgen zij relevante informatie aangeboden, zoals verwijzingen naar websites, handige apps en boeken.”

De toekomst

Welke mogelijkheden zou Stichting OOK in de toekomst online willen benutten?

“De OOK Wijzer is nu als link vanuit Karify toegankelijk, wellicht dat we die in de toekomst ook in Karify kunnen laten invullen. Zo zouden we een geïntegreerde OOK Online omgeving kunnen realiseren, waar alles wat de patiënt nodig heeft rond het omgaan met de impact van kanker overzichtelijk beschikbaar is.

Daarnaast zou het mooi zijn wanneer we onze patiënten ook andere tools zoals Oncokompas of Op Adem Na Borstkanker kunnen aanbieden in de Stichting OOK omgeving in Karify.”