‘Geef behandelaars de vrijheid om de cliënt centraal te stellen’

PuntP logo

De unieke ehealth werkwijze bij ggz-instelling PuntP

Interview met PuntP-manager Daphne Jongeneel.

Daphne JongeneelOp 1 maart is PuntP, een zelforganiserende afdeling voor specialistische ggz onder de overkoepelende Amsterdamse stichting Arkin, officieel overgestapt van ehealth platform mijnTherapie naar Karify. Reden genoeg voor een interview met PuntP-manager Daphne Jongeneel.

Daphne was in het verleden leidinggevende bij Jellinek, een Arkin-afdeling waar blended ehealth in hoge mate geïntegreerd is in de huidige behandelwerkwijze. Bij PuntP wil ze navolging geven aan dit succes, maar dat kan niet zonder welwillende medewerkers. De credits voor de succesvolle kick-off en het soepele implementatieproces legt ze dan ook bij de behandelaars: “Behandelaars melden zich vrijwillig aan voor ehealth, het is ze niet opgelegd. Vorige week hebben we de Karify-training gehad en de ervaringen van behandelaars met blended werken zijn zeer positief.”

De cliënt centraal stellen en de behandelaar flexibiliteit bieden

Jongeneel’s visie op blended care is samen te vatten in 2 kernthema’s:

  • De hulpvraag van de cliënt centraal stellen, in plaats van vaste zorgprogramma’s.
  • Het uitgaan van de expertise van de behandelaar en deze de vrijheid bieden om een behandeling optimaal aan te passen op de cliënt.

 

Bij PuntP laten we het aan de experts over hoe zij optimaal denken te voldoen aan de hulpvraag van de cliënt. Dit in tegenstelling tot wat je nu vaak ziet: dat een blended behandeling een vast pakket is met een kop en een staart, met enkel variatiemogelijkheden in de intensiteit van de verdeling tussen face-to-face en online.”

“Een A tot Z blended behandeling van 12 vaste sessies behoort nog steeds tot de mogelijkheden, maar liever wordt bij PuntP transdiagnostisch* gewerkt.” Dit sluit goed aan bij de filosofie en technische mogelijkheden van het Karify-platform, waarin het voor PuntP makkelijk is om aanpassingen te doen aan behandelingen en er gevarieerd kan worden met losse onderdelen.

*Uitgangspunt dat onderliggende mechanismen kunnen leiden tot meerdere, verschillende stoornissen of deze stoornissen in stand houden.

De keuze voor de cliënt verruimen

PuntP wil met deze werkwijze de keuze voor de cliënt verruimen zodat deze niet meer per se vastgelegde standaardpakketten voorgeschoteld krijgt. Jongeneels visie vertoont in dat opzicht overeenkomsten met de Nieuwe GGZ stroming. “Het gaat om de vraag ‘Wat wil de cliënt?’, de hulpvraag centraal stellen in de behandeling en daar vervolgens de behandeling op afstemmen. De behandelrelatie vormt een rode lijn in de behandeling. We moedigen de professionals aan om uit het stramien te stappen en variatie te laten intreden in de behandeling.”

Wat betekent dit voor de eHealth behandelmodules?

“Alle opdrachten/oefeningen en hulpmiddelen die voorkomen in een behandeltraject komen voort uit wetenschappelijke richtlijnen, maar de inzet ervan wordt losgelaten. In onze optiek zijn blended behandelingen geen gedigitaliseerde werkboeken/programma’s, maar tools/applicaties die alle capaciteiten en interventies die een expert in zijn rugzak heeft vertegenwoordigen. De expert bepaalt welke van deze hulpmiddelen hij inzet om de cliënt te helpen.” En met succes: PuntP scoort momenteel al boven de richtlijnen van Stichting Benchmark GGZ (SBG) qua gemeten behandeleffectiviteit en te verwachten is dat deze effectiviteit met de invoering van blended behandelen nog meer toeneemt.

Voordelen van samenwerkingsverband ‘Blended 8’

De onderling gedeelde ehealth onderdelen in het samenwerkingsverband ‘Blended 8’ met daarin een aantal grote Nederlandse ggz-instellingen, vormen de basis van het blended behandeltraject bij de organisatie. PuntP ontwikkelde zelf behandelmodules voor Depressie en Paniek, en gebruikt voor Gegeneraliseerde Angststoornis en Obsessieve Compulsieve Stoornis de behandelingen van “Blended 8”. PuntP paste de bestaande modules eenvoudig aan naar eigen wens met bijvoorbeeld extra optionele onderdelen zoals een dagplanning. De organisatie plukt bovendien de vruchten van de samenwerking doordat het de Karify-bibliotheek kan vullen met bestaande video-, audio- en tekstuele informatie voor de cliënt.

eHealth een succes maken: “het is een welkome afwisseling in het werk van behandelaars.”

Jongeneel zocht bij het implementatietraject de hulp van Hanneke Hulstijn en Julia van Oenen, twee enthousiaste psychologes met ervaring en geloof in ehealth. Zij leidden samen het project, oriënteerden zich uitgebreid op de aanwezige ehealth modules van samenwerkingsgroep de “Blended 8” en zorgden voor draagvlak onder hun collega-behandelaars. Doordat de implementatie geleid wordt door collega-behandelaars in plaats van het management/bestuur, vertrouwen degenen die uiteindelijk ook daadwerkelijk met Karify werken erop dat hun wensen gewaarborgd zijn. Dit resulteerde dat ruim 75% van de medewerkers zich vrijwillig aanmeldde voor de ehealth training. Niet alleen psychologen, maar ook SPV’ers en ambulant verpleegkundigen zijn enthousiast.

Jongeneel: “De wens om met blended ehealth te werken is groot bij behandelaars. Het geloof in de meerwaarde als ondersteuning van een behandeling leeft. Ze zien het gebruikersgemak van ehealth voor zowel cliënt als behandelaar als voordeel en beschouwen ehealth als welkome afwisseling in hun werk. Als bijvoorbeeld een cliënt zijn afspraak afzegt of niet komt opdagen, kunnen behandelaars de gaten in de agenda opvullen met blended werken.”

Ehealth biedt behandelaars de mogelijkheid om hun werk flexibel in te richten. Inhoudelijk, doordat het hen de online tools biedt om de behandelrelatie met de cliënt te versterken. En praktisch doordat zij met behulp van Karify vanuit verschillende locaties kunnen werken.

Wat zie je als belangrijkste uitdaging voor het e-health project?

“Door blended werken wordt het werkproces steeds efficiënter ingericht. Het moet niet zo zijn dat behandelaars te veel ehealth onderdelen gaan opstapelen. Het is zaak dat zij blijven sturen op doorlooptijden, en dat ze het effect van de aangeboden (blended) interventies blijven meten via ROM. Wat centraal moet staan bij keuzes voor het inzetten van onderdelen is de bijdrage die een onderdeel/opdracht levert aan de effectiviteit van de behandeling. Niet te veel onderdelen opstapelen omdat zowel de behandelaar als de cliënt enthousiast is en graag wil. Bij meer keuzemogelijkheden voor de cliënt, ligt de sleutel bij de behandelaar die deze mogelijkheden naar de cliënt moet managen.”

Wat heeft PuntP eind 2017 bereikt met eHealth?

“Ik verwacht dat eind 2016 zeker 50 procent van de cliënten op eniger wijze in aanraking komt met blended behandelen. Dat zou betekenen dat we 20 cliënten per week online brengen en op een of andere manier iets met blended therapie laten doen. Daarnaast zullen we ook voor de behandeling van bipolaire stoornissen een blended behandeling gaan aanbieden met daarbij de mogelijkheid om via apps de stemmingsregistratie bij te houden. Als we kijken naar nieuwe technieken die we graag zouden willen gebruiken, denk ik dat virtual reality een wens is onder onze behandelaars. Het zou geweldig zijn als we bijvoorbeeld iemand met sociale angstproblematiek, via virtual reality een supermarkt kunnen laten bezoeken en zelf ondertussen mee kunnen kijken.”