E-healthweek 2019: Verslag inspiratiebijeenkomst eHealth & wachttijden

wachttijden wachtlijst ggz ehealth

Het zal je niet zijn ontgaan, afgelopen week vond de nationale e-healthweek plaats. Op donderdag 24 januari organiseerde Karify daarom een inspiratiebijeenkomst over eHealth & Wachttijden.

De wachttijdproblematiek in de GGZ is zeer urgent. Karify is van mening dat de inzet van ehealth een positieve bijdrage kan leveren aan de vermindering van deze problematiek. Onlangs plaatsten we daarom al een drietal blogs waarin Karify oprichter Frank Kraaijeveld toelicht hoe digitale innovaties de wachttijden in de GGZ kunnen terugdringen.

Als vervolg op deze blogserie nam Karify het initiatief voor een inspiratiebijeenkomst met professionals van verschillende ggz-organisaties. Tijdens de sessie maakten professionals kennis met de mogelijkheden van eHealth, hoorden zij enkele succesvolle praktijkverhalen en bedachten ze hoe zij deze kennis kunnen toepassen in hun organisatie.

eHealth inzetten ter vermindering wachttijdproblematiek

De sessie bracht zorgprofessionals en managers van zowel zorg- als ICT-afdelingen bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst vertelde COO Inkie Theus over Karify’s digitale mogelijkheden die kunnen helpen de online cliëntreis efficiënter te maken. Gezamenlijk bespraken de deelnemers oorzaken van wachttijdproblematiek in de GGZ.

Een veelgenoemd probleem: het gebrek aan doorstroom door te lange behandelduur. Professionals gaven bovendien aan meer focus te willen leggen op de gezondheidsdoelen van een cliënt in plaats van op de gediagnosticeerde stoornis.

Deelnemers bespraken ook vormen van wachttijdverkorting en wachttijdoverbrugging. Zij delen de overtuiging dat het aanbieden van e-health aan de juiste personen face-to-face ruimte kan creëren voor andere mensen.

Online groepsbehandeling tijdens wachttijd

Gastspreker Sjoerd Kosterman, directeur Behandelzaken van PuntP vertelde vervolgens over de mogelijkheid voor PuntP-cliënten om na de intake zelf te kunnen kiezen: of op de wachtlijst voor een individuele behandeling of deze wachttijd overbruggen in een groepsbehandeling met online gezondheidsondersteuning.

Overbrugging wachttijd bij persoonlijkheidsstoornissen

Helga Aalders, klinisch psycholoog en inhoudelijk leidinggevende bij Altrecht Zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen, focust zich met eHealth op de overbrugging van wachttijd tussen aanmelding en intake. In dit online voortraject bereidt de cliënt zich heel gericht voor op de intake bij persoonlijkheidsproblematiek en heeft de cliënt specifieke psycho-educatie beschikbaar.

Deze online aanpak zet de cliënt al aan het denken nog voor het intakegesprek. Bij de zorgeenheid merkt men dat hierdoor de triagering beter loopt; er zijn maar weinig mismatches.

‘’We gaan het gewoon doen en dan zien we wel’’

De veelvuldige ideeën en levendige interactie laten zien dat professionals, hoewel er nog geen blauwdruk voor succesvolle wachttijdaanpak is, overtuigd zijn dat eHealth een rol kan spelen in oplossingen voor dit probleem. Of zoals de tegeltjeswijsheid die tijdens de sessie omarmd werd luidt: ‘we gaan het gewoon doen en dan zien we wel’.