eHealth bij F-ACT / EPA: ‘begin klein en deel successen’

fact epa inspiratiesessie community team wijk blog

1 maart organiseerde Karify een inspiratiesessie omtrent het thema ‘eHealth bij EPA/F-ACT’. Ervaringsdeskundigen, zorgverleners en projectleiders (helaas waren er geen cliënten aanwezig) maakten kennis met elkaars werkwijzen, wisselden ervaringen uit over het gebruik van eHealth bij deze doelgroep en uitten hun wensen op het gebied van te ontwikkelen eHealth hulpmiddelen.

Deelnemers van Altrecht, GGz Breburg, GGz Centraal en Arkin dachten na over manieren waarop zorgverleners en cliënten actief online aan de slag kunnen gaan én blijven. Ook bespraken zij richtlijnen voor het gebruik van eHealth binnen deze doelgroep:  Wat zou je voor mogelijkheden kunnen en willen bieden? Waar kan eHealth ondersteunend zijn? Van welke online hulpmiddelen heb je als cliënt en begeleider het meeste plezier? En welke meerwaarde biedt eHealth bij crisismanagement en herstelgericht werken?

Transparantie door EPD-inzage

Marion van Stratum – verpleegkundig specialist bij GGz Breburg’s zorgroep Impact – deelde haar ervaringen met eHealth: een speerpunt van de wijkgerichte zorggroep is het ter beschikking stellen van informatie uit het elektronisch patiëntdossier. De informatie die daarbij, na overleg tussen cliënt en zorgverlener, in Karify ter inzage aan cliënten aangeboden wordt, bestaat uit: rapportages, het dossier, het behandelplan en het ambulante of klinische behandelplan. Van Stratum benadrukt dat het belangrijk is om bij het inzetten van eHealth klein te beginnen en successen te delen met collega’s.

Positieve gezondheid

Uit de gezamenlijke brainstormsessie kwamen interessante ideeën naar voren die helpen om zowel zorgverlener als cliënt te motiveren. In de sessie is het web van positieve gezondheid gebruikt om te ontdekken welke eHealth tools mogelijk inzetbaar zijn bij F-ACT hulpverlening bij mensen met ernstige psychische aandoeningen.

web positieve gezondheid

Het web van positieve gezondheid

De deelnemers spraken af om tot een selectie van eHealth tools te komen die van directe meerwaarde kunnen zijn bij het starten met eHealth ondersteuning bij de doelgroep. Zij werken tevens aan een praktisch document dat voor professionals kan dienen als richtlijn voor het inzetten van eHealth voor de doelgroep.

Ben je geïnteresseerd in deze praktische richtlijn? Neem contact met ons op.