Blended care is de toekomst voor jeugdgezondheidszorg!

JA Magazine

Blended care bij GGD Hart voor Brabant via Karify. Jeugdarts Farina Oprins beschrijft haar ervaringen met eHealth bij het Consultatiebureau van de toekomst. Het artikel is eerder gepubliceerd in JA! Magazine van AJN Jeugdartsen.

Farina Oprins

Tekst: Farina Oprins

‘Ik heb intensiever contact met ouders’

Binnen de jeugdgezondheidszorg neemt de aandacht voor blended care toe. Jeugdarts Farina Oprins vindt online contact een welkome aanvulling op de reguliere face-to-face gesprekken. Samen met een aantal collega’s richtte ze het digitale platform Karify in. In dit artikel licht ze haar ervaringen toe.

“Toen Erik en Marjolein met hun vier weken oude zoon Joep bij me kwamen, vertelden ze me dat het goed met hem ging. Wat hen wel opviel was dat hij vaak met zijn hoofdje naar een kant gedraaid lag. Ik onderzocht Joep en vertelde de ouders dat hij een voorkeurshouding had. Ze wilden weten wat ze konden doen om Joep te helpen en vonden het prettig om tussentijds bij mij terecht te kunnen met vragen. Ik stelde blended care voor.”

Online begeleiding

Ouders als Erik en Marjolein ontmoet ik vaker op mijn spreekuur. Ze zijn goed op de hoogte van allerlei zaken rondom de gezondheid en ontwikkeling van hun kind. Veel informatie halen ze online op. Als jeugdarts ben ik voor hen vooral een klankbord en een coach. E-health toepassingen zoals blended care sluiten goed aan bij de behoeften en wensen van deze ouders en zijn een goede aanvulling op het reguliere contact. Ik geef bij deze werkwijze de contacten met ouders dus op een andere manier en op een ander moment vorm.”

“Samen met een aantal collega’s richtte ik het digitale platform Karify in. Voor ouders van jeugdigen van nul tot twaalf jaar maakten we modules voor de begeleiding bij een voorkeurshouding, overgewicht, zindelijkheid en bedplassen. Voor ouders en jongeren boven de twaalf jaar bieden we modules voor begeleiding bij overgewicht en ziekteverzuim. De modules zijn opgebouwd uit informatie, filmpjes, links naar websites en apps, opdrachten, bijvoorbeeld een vragenlijst of een dagboek invullen, en widgets zoals een verzuimdagboek. Ouders en jongeren kunnen mij vanuit Karify rechtstreeks én veilig mailen. Opdrachten inleveren kan ook. Ik geef hierop dan feedback. Ouders en jongeren hebben een eigen dossier in Karify en houden hier zelf de regie over. Zij bepalen wie mee mag kijken.”

Meer contact met ouders

“In de afgelopen maanden startten twee consultatiebureaus met blended care onder meer voor begeleiding bij voorkeurshouding. Erik en Marjolein waren meteen enthousiast, andere ouders reageerden nog wat terughoudend. We merkten dat het beter werkt wanneer je met ouders meteen de voordelen van online begeleiding bespreekt en op het computerscherm laat zien hoe het er uitziet. Als jeugdarts heb je meer contact met ouders tussen de face-to-face contacten door. Je moet je agenda zo inrichten dat hier tijd voor is. Ik merk ook dat ouders beter voorbereid zijn bij een volgend contact.

Een nadeel is dat Karify niet gekoppeld is met ons DDJGZ. We gebruiken deze twee systemen naast elkaar. En je kunt online begeleiding ook niet bij alle ouders inzetten, bijvoorbeeld omdat zij geen Nederlands spreken. Hoewel de teksten op B1 niveau geschreven zijn, moeten we nog ondervinden of blended care ook werkt voor mensen die laaggeletterd zijn.”

Overzichtelijk

“Erik en Marjolein gingen aan de slag met de oefeningen uit de module ‘voorkeurshouding’ in Karify. Ze vonden het fijn dat alle informatie overzichtelijk bij elkaar stond en dat ze met de verschillende onderdelen konden werken wanneer het hen uitkwam. Ik ontving geregeld vragen. Erik bleek een toegewijd vlogger en stuurde filmpjes waarop ik zag dat Joep vorderingen maakte. Bij de vervolgafspraak op het consultatiebureau bij de jeugdverpleegkundige, Joep was acht weken, heb ik even mee gekeken en kon ik met eigen ogen zien dat hij zijn voorkeurshouding al bijna had afgeleerd.”

Meer weten?

In een eerder artikel valt meer te lezen over hoe GGD Hart voor Brabant met Karify op weg is naar het consultatiebureau van de toekomst. Beschreven wordt hoe het consultatiebureau ouders voorziet van advies betreffende de ontwikkeling van hun opgroeiende kind.