Blended aanpak alcoholverslaving Jellinek krijgt vervolg in Denemarken

Jellinek logo

Het Centrum voor Telepsychiatrie, eHealth koploper in Denemarken, is gestart met het blended ondersteunen van cliënten met alcoholverslaving. Het centrum maakt daarbij gebruik van de succesvolle blended behandelwijze van verslavingsexpert Jellinek uit Amsterdam.

We spreken teamleider Marie Paldam Folker over de nieuwe samenwerking: 

Waarom technologie inzetten bij zorgverlening?

“In Denemarken is blended zorg via een platform nog onontgonnen gebied, dus zijn we de samenwerking met Jellinek en Karify aangegaan. Jellinek heeft de behandelervaring en Karify het ondersteunende technische platform.”

Jellinek heeft al sinds 2011 ervaring met het inzetten van blended behandelingen voor alcoholproblematiek. “Een werkbezoek aan de Amsterdamse verslavingsinstelling overtuigde ons van de werkwijze. De resultaten van de aanpak zijn bovendien indrukwekkend”, zo zegt Marie.

Telepsychiatrie Denemarken alcoholverslavingMeerwaarde eHealth: continuïteit en zelfvertrouwen

“eHealth maakt het mogelijk voor de therapeut om de cliënt continu te voorzien van feedback en zo te helpen om op het goede pad te blijven. Bovendien stimuleert het online werken cliënten om te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten om de verslaving de baas te zijn. Naast deze empowerment, kan de blended aanpak ook een rol spelen in het vergroten van de therapietrouw.”

Blended werkwijze intake alcohol

Het centrum voor telepsychiatrie ontwikkelde zelf een welkomstmodule, waarmee alle cliënten verwelkomd worden in de online behandelomgeving. Daarnaast zijn de online alcoholmodules van Jellinek vertaald naar het Deens en ondersteunde een expert van Jellinek het centrum tijdens trainingsdagen.

“Therapeuten bespreken het Karify platform bij cliënten tijdens hun eerste consult. Bij de vier daaropvolgende face-to-face sessies gebruiken cliënt en therapeut het platform tijdens het gesprek. Daarna kiest de cliënt of hij zelfstandig in Karify verder wil werken, of dat hij liever afspraken blijft hebben.”

blurred alcohol verslaving denemarken

Uitdagingen implementatie eHealth platform

Blended behandelen is een nieuwe werkwijze binnen de behandeling van alcoholverslaving in Denemarken. Deze cultuurverandering zorgt voor enkele uitdagingen: “We passen onze werkwijzen aan en zijn het gebruik van het platform aan het inpassen in onze dagelijkse routine. Ook is het leveren van geschreven feedback aan cliënten nieuw voor onze therapeuten. Dit vergt nog training en tijd. Voor Deense cliënten is deze vorm van therapie ook nieuw. We gaan kijken wie er open staan voor blended behandelingen.”

Wij wensen het centrum veel succes met het eigen maken van deze blended werkwijze.